Akraba Evliliği Caiz mi? Dinimizde Akraba Evliliği & Akraba Evliliği Hadis 2020

Akraba evliliği hadis, halk ortasında yaygın görüşlerden birisi de akraba evliliği sonucunda dünyaya gelecek olan çocukların kusurlu doğacağı ile ilgilidir. Akraba evliliğiyle hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin bilmesi gerekenleri sizlere düzenledik. Akraba evliliği nedir, Akraba evliliği ziyanlı mı? Akraba evliliğinin sonuçları neler? İslamda akraba evliliğine yaklaşım ve Kuranda geçen Akraba evliliği ile ilgili ayetler…

Dinimizde akraba evliliği, kıyametin ne vakit kopacağını Allah (c.c)’den öteki kimse bilmese de günümüz koşullarına baktığımızda ‘Ahir zaman’ yani dünya hayatının son devirlerini yaşadığımızı hissediyor olabiliriz. Her türlü kötülüklerin ve pisliklerin işlendiği dünya hayatında imanının en azından yarısını garantiye almak isteyen kimseler için Peygamber Efendimiz (SAV), “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan öteki yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252) hadis-i şerifini buyurmaktadır. Buradan da anlayabileceğimiz üzere hali ve vakti gelince güzel beşerlerle hayat birleştirmek, Peygamberimiz (SAV)’in en değerli sünnetlerinden birini gerçekleştirme imkanı sağlar. Kurana nazaran sünnete uygun halde yuva kurmak isteyen kimselerin en büyük yardımcısı Allah (c.c)’dur. Eş seçiminde öncelikli olarak aranması gereken özellikleri gözler önüne seren hadiste şöyle tabir edilmektedir: “Kadın dört sebepten biri için nikâhlanır: Malı, nesebi, hoşluğu ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç ki hayır ve rahmet göresin!” (Buhârî, Nikâh, 15, Müslim, Radâ, 53) Günümüzde gençler birden fazla vakit evlenmek istedikleri kişiyi kendileri bulsa da kimileri görücü metodu ile ya da vakit zaman akraba evliliklerini tercih edebiliyor.Pekala akraba evliliği nedir, sonuçları neler? İslam’da akraba evliliği caiz midir? Akraba evliliğinin sakıncaları var mı? Kuran-ı Kerim’de Akraba evliliği ile ilgili ayetler…

AKRABA EVLİLİĞİ NEDİR? SAKINCALI MI?

Akraba evliliği caiz mi? Birebir soydan gelen bireylerin birbirleri ile evlenmesi günümüzde ‘Akraba Evliliği’ tarifine karşılık bulurken, bu biçimde gerçekleştirilen evliliğin iki tıpta incelenir. Anne ya da babadan birinin kardeş olan çiftin gerçekleştirdiği evlilik 1. derecede akraba evliliği (Kuzen evlilikleri), büyükanne ya da büyükbabanın birinin kardeş olan çiftlerinden yapılan evliliklere 2. dereceli akraba evliliği (Torun evliliği) denir. Dinimizde evliliğe dair helal ve yasakların apaçık gösterildiği Kuran-ı Kerimde “Üvey anneler, anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, Süt anneleri, süt kız kardeşleri,  kaynı analar, üvey kızlar, öz oğulların eşleri, iki kız kardeşi birlikte nikahlamak haram kılınmıştır.” (bk. Nisa, 4/22-23) ayetinde nikahlanması caiz olmayan kimseler zikredilmiştir. Ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere dinimizde bu bireylerin dışında akraba evliliği yapmanın sakıncası olmadığı görülmektedir.

Dinimizde amca kızı, dayı kızı, hala kızı ve teyze kızı ile evliliğe müsaade verilmiş, hatta Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) kendisinde ve yakınlarında da bu durumu kabul görmüştür. Efendimiz (SAV)’in zevcelerinden Zeyneb binti Cahş, halasının kızıydı.

Akraba Evliliği Caiz mi? Dinimizde

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Akraba Evliliği Caiz mi? Dinimizde

Gül Goncası olarak gördüğü birici kızı Hz. Fâtıma’yı amcasının oğlu Hz. Ali’ye vermişti. Evlilikte birtakım kimselerin birbirleri ile nikahlanması dışında müsaade verilebilen akraba evliliğinde olabilecek kimi ırsi ve sıhhi mahzurlardan dolayı birtakım hadis kaynaklarında yakın akraba evliliği tavsiye edilmemektedir.

“Pek yakınınız olan bir bayanla evlenmeyin; zira çocuk zayıf, çelimsiz olur.”(Terbiyetü’l-Evlâd, 1: 39; ihya, 2: 42)

AKRABA EVLİLİĞİNİN SONUÇLARI NELER? BİLİNEN KIMI RİSKLİ DURUMLARI:

Akraba evliliği sakıncaları, tıpkı soydan gelen bireylerin evlenmesiyle gerçekleşen akraba evliliği, birinci dereceden ve ikinci dereceden olmak üzere iki yolla oluşur. Babadan yahut anneden kardeş olan bireylerin çocuklarıyla yapılan evliliğine birinci dereceden akraba evliliği denir.

Gerçekleştirilen evlilikte büyük anne yahut büyük babadan birisi kardeşse, torun evlilikleri yapılmasıyla ikinci dereceden akraba evliliği oluşur. Uzmanlar, akraba evliliklerinin genleri bozduğu gerekçesiyle bu tıp evliliklerin yapılmamasını öneriyor. Pekala, akraba evliliğinin riskleri neler?

1- Meyyit doğum

Olağan evliliklerdeki meyyit doğum riski %1,4 iken akraba evliliklerinde bu risk ikiye katlanarak %2,14 olur.

2- Düşük

Olağan evliliklerde düşük riski %5,21 olurken, akraba evliliğinde bu risk %10,55’e çıkar.

3- Doğum kusurları

Akraba evliliklerinde olduğu tabanı olağan evliliklerde de doğum kusurları olabilir. Fakat, bu risk akraba evliliklerinde daha fazladır.

4- Mani durumu

Birebir özürlü cinsine ilişkin bireylerin birbirleriyle evlenmesi durumunda çocuklarında tıpkı pürüz cinsinde olması yüksek ihtimaldir.

İSLAM’DA AKRABA EVLİLİĞİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? KURANDA AKRABA EVLİLİĞİ AYETLERİ…

Kuran-ı Kerim’deki 21. Cüz’de geçen Ahzab mühletinin 37. ayetinde Peygamber Efendimiz (SAV)’in halasının kızı Hz. Zeynep ile evlendiği, bu evliliğin de şahsen Allah (c.c) tarafından gerçekleştirildiği açıkça beyan edilmektedir.

Ahzab Mühletinin 50. ayetinde şöyle buyuruluyor: “Seninle birlikte hicret eden amcanın kızları, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını… Sana helal kıldık.” Ayet-i kerime’de her ne kadar Peygamber Efendimiz (SAV)’e hitap edilse de gerçekte tüm Müslümanları kapsamaktadır.

AKRABA EVLİLİĞİ YAPAN ÇİFTLERİN ÇOCUKLARI SAĞLIKLI DOĞABİLİR Mİ?

Sadece akraba evliliği sonucunda doğacak olan çocuklarda değil her hamilelikte çocuğun sağlıklı doğacağı ile ilgili %100 kesin teşhis koyulamaz. Hamilelik periyodunda testler yapılsa bile bebeğin kimi anomaliler sonucunda kusurlu doğma ihtimali olabilir. Akraba evliliğinin yapılıp yapılmaması bu durumu değiştirmez.

Anne ve baba adaylarının kendi sıhhat sorunlarının dışında kromozom rahatsızlıkları bulunabilir. Bu kromozomlarda belirli bir küme vardır ki bu tıp kümelere seyrek olarak rastlanır ve doğacak olan çocuklarda ise birtakım sıhhat problemleri görülebilir.

AKRABA EVLİLİĞİ HASTALIKLARI NELER?

Akraba evliliği sonucu oluşan hastalıklar, halk ortasında yaygın olan hakikat bilinen ancak yanlış olan bilgilerden birisi de akraba evliliği yapan çiftlerde doğacak çocuğun muhakkak kusurlu olabileceğidir. Sırf %3-4’ü hasta olarak doğabiliyor iken bu durumu sadece akraba evliliği ile bağdaştırmak yanlış olur. Akraba evliliği yapan çiftlerde sağlıklı doğan birçok çocuğunda olma durumunun yüksek olduğu bilinmelidir.

Genelde Otozomal çekinik rahatsızlıklar akraba evliliklerinde sık görülen durumlardandır. Bu hastalık kümesindeki çiftlerin hasta çocuğu olması ihtimali, hasta bir çocuk varsa, bir sonraki çocuğun hasta olma riski %25’tir. Ancak %75 ihtimalinde de sağlıklı çocuk olma ihtimali vardır.

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN AHLAKI ÜZERİNE EVLİLİK…

Akraba Evliliği

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Akraba Evliliği Caiz mi? Dinimizde Akraba Evliliği & Akraba Evliliği Hadis 2020