Boşanma Davalarında Kadınların Hakları Nelerdir?

Boşanma Davalarında Kadınların Hakları Nelerdir?

Boşanma davalarında geleceğe yönelik kaygıların kadınlar üzerindeki etkisi fazladır. Evlilik bir ömrün paylaşılması için yapılır bu süreçte ayrılıklar meydana gelebilmektedir. Bu ayrılıklar da kırılgan olan taraf kadınlardır.

Sosyal ve kültürel yapıda ekonomik durumlar gözünle alınarak bakıldığında evli olan kadınların boşanmadan önceki kaygıları belirgindir. Ekonomik özgürlüğe sahip olmayan kadınlarda kendi geleceğini ve çocuğunun geleceğini düşünürler.

Bu durumda ekonomik sıkıntı içindedirler. Bu konuda kadınlar ekonomik haklarının ne olduğunu öğrenmek isterler.

Kadınların boşanma öncesi ve boşanma süresince sahip olduğu haklar ve hukuki süreç boyunca elde edeceği konumlar mevcuttur.

Ayrı Yaşama Hakkı

Huzurlu yaşam için kadınlarda can ve mal güvenliği esas alınır. Kadınlara zor kullanma ve intikam duygularını muhatap olmama gibi kadınları koruma için ‘ayrı yaşama hakkı’ vardır. Eşlere boşanma davası açılması sürecinde ayrı yaşama hakkı olması hukuki bir kapsam içindedir.

Ortak Konut Ve Özgülenme Talep Etme Hakkı

Ayrı olarak yaşama hakkını kazanmış kadınların şiddete ve baskıya maruz kalmamaları açısından önemli bir hukuki dayanağa sahiptiler. Çocuklarıyla birlikte evden çıkarılma endişesi olan kadınların ‘ortak konutun özgürleşmesini talep etme’  hakları mevcuttur. Bu sayede kadın ve çocukların evde kalması sağlanacak. Bu sayede erkek tarafından evden uzaklaştırma ortadan kalkacaktır.

Kadınlara Çocuğun Teslim Edilmesi Talep Hakkı

Boşanma Davalarında Kadınların Hakları Nelerdir?

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Boşanma Davalarında Kadınların Hakları Nelerdir?

Boşanma sürecinin sancılı bir süreç olması karşı tarafın akla gelmeyen işler yapması ile sonuçlanabilir. Çocuğun annede kalması yaşamsal bir zorunluluk olarak görünür. Çocuklarda bebeklerde anne sevgisi ve şefkati ile yaşamsal bazı konularda destek görmeleri zorunludur. Bebeklerde emzirme ihtiyacını annelerin gidermesi hukuki bir süreçtir. Bebeklerdeki bu sorumluluğu yerine getirilmemesi ileride bebekte kalıcı sorunları ortaya çıkarır.

Böyle yaşamsal öneme sahip olan durumlarda çocuğun anne de kalması evrensel bir görüş öncülü taşımaktadır. Bu durumda ’kadınlara çocuğun teslim edilmesi talep hakkı’ oluşur.

Tedbiren Çocuğun Velayetini İsteme Hakkı

Boşanma davasında işler ayrı yaşam haklarına sahip olarak ortada kalan çocuklarını da isteme haklarına sahiptirler. Bu süreçte çocukların etkilenmemesi adına tedbirin velayet kurumu ile sorun çözülür.

Dava başladığında dava sürecinde çocuğun hangi tarafta kalacağına mahkeme karar verecektir. Bu aşamada tedbiren velayet veya çocuk için geçici himaye tedbiri kararları ile yapılacaktır.

Kadınlar boşanma davaları sürecinde çocuklarının velayetini talep ederek hukuksal bir hak elde ederler.

Kadının Çocuğuyla Kişisel İlişkisi Kurma Hakkı

Dava sürecinde ya da tava sonrasında babaya verilmiş olması sonucunda kadına çocuğu ile kişisel ilişki kurma hakkı verilmektedir.

Velayet Hakkı olarak kendisine verilmeyen çocuğun, karşı çocuk ile ilişki kurma hakkı doğurmaktadır

Çocuklar için tedbir nafakası hakkı

Eşinden Boşandıktan sonra çocuğun velayetini dava boyunca kadınlar kalması için çocuk için tedbir nafakası talep etme hakkına başvurabilirsiniz.

Veleyeti almayan eşin, dava aşamasında kadına; çocuğun giderlerini ve iaşesini karşılamak için tedbir nafakası ödeme sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu konuda kadınların talep etmesine gerek kalmadan mahkeme Hakimi çocuğun velayetinin dava boyunca kadında olmasını baz alarak çocuk için nafaka talebi vermektedir. Ancak çocuğun nafakasını talep etmede karşı tarafın kafatasını belirleme ve yükümlü tutma gereklidir. Bu kanunen emredici hükümdür.

 

 

Boşanma Davalarında

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Boşanma Davalarında Kadınların Hakları Nelerdir?