Çocuklardaki cinsiyet karmaşası nedir? Çocuklarda cinsiyetsizlik…

Haber7 müellifi Mürsel Gündoğdu bugünkü köşe yazısında, içinde bulunduğumuz periyotta moda alanında çok tehlikeli bir boyuta geldiğimizi ve bununda en masumlarımız olan tertemiz çocuklarımız üzerinden yapıldığını söyledi.

İşte Haber7 Muharriri Mürsel Gündoğdu’nun köşe yazısı;

”Dünyada moda bölümünde yaşanan gelişmeler vahim boyutlara ulaştı. Moda dediğimiz bölüm, özünde giysi kuşam dalı üzere görünse de bu çizgisini çoktan aşıp fikirlerimize, hayata bakışımıza ve dünya görüşümüze direkt tesir etmeye başladı.

Modanın ilgi alanının yetişkin insanlardan fazla bilhassa çocuklara ve genç nesillere yönelmesi ise katiyetle tesadüf değildir. Bu kesim eliyle cinsiyetsiz, ülküsüz, tefekkürsüz ve teşekkürsüz yeni bir insan modeli ortaya çıkarılıyor. Bunun için de sanal alem, sinemalar, oyun-eğlence siteleri, diziler, sinema ve televizyonların ünlü ekran yüzleri ve toplumsal medya ortamları çok tesirli biçimde kullanılıyor.

Son yıllarda sokakta yürüyen insanların kimliğini seçmekte bir oldukça zorlanmaya başladık. Etrafımızda bayan elbisesi içinde yürüyen birçok erkekle karşılaştığımız üzere erkek elbisesi içinde dolaşan bayanlar da son vakitlerde bir oldukça arttı. Birden fazla insan mağazalardan elbise alamaz hale geldi neredeyse. Şuurlu bir halde insanları aşikâr kalıpların içine sokmak için üretilen ucube kıyafetler nedeniyle neredeyse tanınmaz hale geliyoruz. Mağazaya girerken ki halimizle çıkarken ki halimiz ortasında dağlar kadar fark oluşuyor. Üstelik kendi ellerimizle üzerimizde denediğimiz kıyafetlerin pek birçoklarını aynada görür görmez büyük bir şaşkınlık yaşıyoruz.

Kılık-kıyafet kesiminde çocuklar dünyasında yaşanan gelişmeler ise beşere; “ebeveynler lütfen dikkat!” Çığlığı attıracak kadar vahim durumda.

Kimi ünlü markalar, ürettikleri çocuk kıyafetlerinden kız ve erkek etiketlerini kaldırmaya başladılar. Birtakım markaların satış mağazalarında kız ve erkek çocuk reyonu ayrımı yapılmıyor ve bu reyonlar birleştiriliyor artık. Erkek ve kız çocukları ayıran renkler, desenler, dizaynlar ile etek ve pantolon üzere cinsiyete ilişkin giysiler ortasındaki fark uygunca ortadan kaldırılarak neredeyse yok edildi. Bu mağazalara reklam yüzü olan birçok ünlü çift, çocuklarını cinsiyet ayrımı yapmadan yetiştirdiklerini söyleyerek gözlerimizin içine baka baka cinsiyetsiz bir kuşak propagandası yapıyorlar!

Moda bölümündeki bu şuurlu evrim, hayatın en pak çiçekleri olan çocuklardan başlayarak toplumsal medyanın esareti altındaki gençlerimize ve oradan da bütün insanlığa cinsiyetsiz bir ömür anlayışı dikte edip dayatmaktan öteki bir şey değildir.

Çocuklardaki cinsiyet karmaşası nedir? Çocuklarda

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Çocuklardaki cinsiyet karmaşası nedir? Çocuklarda

Bilhassa son yıllarda moda dediğimiz bu bölüm, bir kılık-kıyafet problemi olmaktan çıkıp adeta gündelik hayatın biçimlenmesine, yönlendirilmesine ve şekillenmesine çalışan ayrık bir niyet platformu halini almıştır. Bu akım yerleşik kültüre, insanın erkek ve bayandan teşekkül eden fıtri yapısına ve hayatın doğal akışına topyekûn savaş açmış durumdadır. Günümüzde modaya taraf veren entel çevreler, kılık-kıyafet özgürlüğü ismi altında insanı ulusal ve manevi kıymetlerinden arındırarak, tarihi bağlarından kopararak ve kendi kültürel özgünlüğünden uzaklaştırarak içinde yaşadıkları toplumlardan soyutlamaya, yalnızlaştırmaya, tek tipleştirmeye ve bu sayede bedelsiz ve cinsiyetsiz bir anlayışın sadık kölesi haline getirmeye çalışmaktadırlar.

Günümüzde moda, yorumlarıyla, dizaynlarıyla ve şuurlu tercihleriyle kültürün en kıymetli biçimlendiricisi ve inşa edici ögesi haline gelmiştir. Bunun fark edilmesiyle birlikte bu çevrelerin teorisyenleri, bilhassa genç kitleler üzerinde beğeni algısıyla ruhsal baskı kurmakta ve onları yerleşik kıymet ve kültürlerine karşı kışkırtarak alenen cinsiyetsizliğe yönlendirmektedir. Bunların hedefi erkeğe ve bayana dair fıtri farkları ortadan kaldırarak bütün dünya toplumlarında cinsiyet üstü bir hayat usulü meydana getirebilmektir.

Bunu özgürlük ismi altında yapıyorlar. Bu kirli niyetlerini, kılık-kıyafetin insanın en doğal tercihi olduğu telaffuzunun arkasına gizlenerek maskeliyorlar. Bunu, gençler bu türlü istiyor, palavrasına baş vurarak kamufle ediyorlar. Üstelik bu adımları bütün toplumların gözü önünde ve pak çocukları kendi çarpık kanılarına alet ede ede atıyorlar. 

Moda dalı, estirdiği birinci güçlü dalgada, rüzgarına kattığı bütün insanları tüketim köleliğine mahkûm etmeyi başardı. İnsanlığın, yırtıcı kapitalizmin acımasız çarklarına kapılıp acı çekmesinde baş rol oynadı. Kapitalizm denen mala ve paraya dayalı paha silici yabanî bir nizamın dünyada düzgünce kökleşmesinin önünü açtı.

Artık bu ikinci dalgada moda rüzgârı, düzgünce hırpaladığı insanın kalan bütün bedellerini silip süpürmek için esiyor adeta.

Bu bölüm, açık açık toplum mühendisliğine soyunarak dünyanın her bölgesinde genç nesilleri kıskacına almış durumda. Bu kesimin tek elden ve tek bir merkezden yönetilip yönlendirildiği besbelli. Dünyanın her yerinde herkes tıpkı şekilde giyiniyor ve birebir elbise modelleriyle uzunluk gösteriyor artık.

Dünyanın kılık-kıyafet konusunda bu kadar baskı altına alındığı ve tek tipleştirildiği öteki bir periyot olduğunu zannetmiyorum.

Cinsiyetsiz moda ve cinsiyet akışkanlığı üzere vıcık vıcık tabirler altında büyük reklamlarla ve göz kamaştırıcı defile paketleriyle toplumlara sunulan bu kıyafetler, yerleşik kalıpları yerle bir etmek ismi altında bizi fıtratımıza uygun olmayan ve hiçbir bedel söz etmeyen nahoş kalıplara sokmak istiyor. İnsanları özgürlük ismi altında köleleştiriyor, beğeni ismi altında kendi kültürlerinden uzaklaştırıp toplumlarına yabancılaştırıyor.

Bu işin en can yakıcı tarafı ise cinsiyetsiz modanın mevzu modelleri olarak temiz ve günahsız çocukların kullanılmasıdır. Bu büyük bir ahlak meselesidir birebir vakitte.

Dünyanın en saf varlıkları olan günahsız çocukları doğar doğmaz giyecekleri kıyafetler üzerinden cinsiyetsiz bir yaşama yönlendirmek ve hayat şekli olarak onlara cinsiyetsizliği dayatmak hiç kimsenin hakkı ve haddi olmamalıdır diye düşünüyorum.

Bu yüzden de hassas anne-babalara sesleniyorum.”

Ebeveynler lütfen dikkat!

Çocuklardaki cinsiyet

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Çocuklardaki cinsiyet karmaşası nedir? Çocuklarda cinsiyetsizlik…
Etiketler