El yıkamanın yararları şaşırtıyor ishal riskini azaltıyor!

El yıkamanın yararları hayat kurtarıyor! Günlük hayatta bir çok hastalığa davet çıkaran elleri yıkayarak enfeksiyondan kurtulabilirsiniz! Dünya Sıhhat Örgütü (DSÖ) tarafından el yıkamanın ehemmiyetine dikkat çekmek üzere 5 Mayıs Dünya El Yıkama Günü ilan edilmiştir. Bu kapsamda her yıl herkes için el yıkamanın kıymeti tekrar hatırlatılmaktadır. Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kısmı Lideri, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Idare Şurası Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül de el yıkamanın değerine dikkat çekti.

EL YIKAMAK İSHAL RİSKİNİ AZALTIYOR!

El yıkamanın en kıymetli yararı, mikroplardan kendimizi korumak ve hastalıkların engellenmesidir. Yapılan çalışmalar, tertipli el yıkamanın solunum yolları ve ishal üzere hastalıkları engellediğini göstermiştir.

El yıkamanın faal olarak uygulanması durumunda ishallerin önlendiği birçok sefer gösterilmiştir.Solunum yolları enfeksiyonları da önemli ölçüde azalır. Konuşurken, hatta gülerken farkında olmadan etrafa damlacıklar saçabiliriz. Hasta olan bireylerin damlacıkları influenza veya misal teneffüs yolu patojenlerini içerirler. Hastaların saçtıkları bu damlacıklar çeşitli yüzeylere yerleşirken, başkaları da bu yüzeylere dokunarak bu hastalıklara yakalanabilir. Bilhassa toplu ulaşımlarda, toplu bulunulan yerlerde bu mümkünlük daha fazladır. Sıkça el yıkamak, bizleri görünmeyen risklerden korur.

El yıkamanın yararları şaşırtıyor ishal

Tüm detaylı bilgileri inceleyin El yıkamanın yararları şaşırtıyor ishal

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI ANTİMİKROBİYAL DİRENCE NEDEN OLUYOR!

Sıklıkla gereksiz antibiyotik kullanımı sonucu ortaya çıkan antimikrobiyal direncin son yıllarda tüm dünyada artan bir sorun haline gelİyor. Antimikrobiyal direnç,  bilhassa Güney Avrupa ve Türkiye üzere ülkelerde büyük bir sorun. Antibiyotikleri yıllarca akılcı bir biçimde kullanmadığımız için antimikrobiyaldirenç ile karşı karşıyayız. Dirençli bakterilerin tedavisi oldukça zor. Bu  antimikrobiyaldirence sahip bakterilerin bulaştığı olan hastalar hayatını kaybedebiliyor. Hastaların hayatını tehlikeye atan bu bakterilere karşı en temel kollayıcı el hijyenini sağlamaktır. Bu yolla bakterilerden korunabilir, münasebetiyle antibiyotik kullanımı muhtaçlığını azaltabiliriz.

Sıhhat çalışanları yeterince dikkatli olmazsa antimikrobiyal dirence sahip bakterilerin yayılmasına sebep olabilir.

Sıhhat çalışanları farkında olmadan bu dirençli bakterilerin bulaşmasında aracılık yapabilirler, vektör üzere davranabilirler. Sağlık çalışanlarının, el yıkamanın ehemmiyetini kavramaları ve bu açıdan hastalarına da örnek olmaları gerekir. Olumlu örnekler her vakit daha çok dikkat çekmektedir. Bu nedenle olumlu bir rol model olmak çok değerlidir.

El yıkamanın

Tüm detaylı bilgileri keşfedin El yıkamanın yararları şaşırtıyor ishal riskini azaltıyor!