Rahim Kanseri Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Rahim Kanseri Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Rahim kanseri tanısı konulması için hastanın ilk olarak hikayesi dinleniyor, fiziksel muayenesi yapılıyor ve transvajinal ultrason tedavisi uygulanmaktadır. Bu uygulama esnasında rahmin kalınlığı ve yapısı inceleniyor. Her kanser tedavisinde olduğu gibi kesin tanı konulabilmesi için yapılan biyopsi anestezi gerektirmeyen ofis ortamında yapılabiliyor.

Rahim Kanseri Tanı Yöntemleri

Yukarıda belirtilen işlemlerin ardından eğer yeterli doku elde edilemediyse küretaj uygulanıyor. Bu uygulama için ameliyathane şartları gerekiyor. İşlem aslında belirlenen tabakadan parça alınıp patolojiye gönderme işlemidir. Rahim kanseri için kesin tanı ise alınan bu parça veya dokuların mikroskopta incelenmesiyle konulabiliyor. Rahim kanseri olduğu anlaşılan hastalar, hastanenin ilgili uzman doktorlarından jinokolog veya onkologlara yönlendiriliyor. Eğer gerekli görülürse hastalığın durumuna ve ilerlemesine göre ileri teknikler uygulanabiliyor. Son aşamada ise hastalık evrelendiriliyor. Evrelendirme ise hastalığın tedavisi sırasında yapılıyor.

Rahim Kanseri Tedavi Yöntemleri

Her şeyi bir kenara bırakarak şunu asla unutmayın! Rahim kanseri erken teşhis edildiği zaman tamamen atlatılabilecek bir hastalık, bir kanser türüdür. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, erken teşhis konulan 5-6 yıllık yaşam şansları büyük orandadır. Rahim kanserinin tedavisi genel olarak cerrahi tedavi olsa da kimi zaman kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilmektedir.

Rahim Kanseri Tanı ve Tedavi

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Rahim Kanseri Tanı ve Tedavi

Rahim Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Rahim kanseri tedavisinde en çok kullanılan tedavi yöntemi cerrahi tedavidir diyebiliriz. Cerrahi tedavi uygulanırken; uterus, overler ve tüpler tamamen çıkartılır. Bunun yanında bölgesel lenf nodlarını çıkartmak ve çevredeki dokulardan örnekler alınmalıdır. Hastalığın ilk cerrahi tedavisi, önemli bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Cerrahi tedavinin bir jinekolog ve onkolog tarafından yapılması gerekmektedir. Cerrahi tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ise diğer tedavi yöntemlerine başvurulur.

Radyoterapi Tedavisi

Eğer yapılan cerrahi tedavi yetersiz kalır veya kanserin tekrar edilmesi durumu söz konusu olursa rahim alındıktan sonra radyasyon ile tedavi edilmeye çalışılır.

Hormon Tedavisi

Rahim kanseri vücudumuzdaki diğer sağlıklı hücrelere yayılmışsa kötü hücreleri durdurmak adına hastaya yüksek miktarda progesteren verilmektedir.

Kemoterapi Tedavisi

Klasik kemoterapi tedavisi belirli ilaçlarla kanserli hücrelerin öldürülmesidir. Kemoterapi tedavisinde ilaçlar belirli dengelerle kullanılır. Eğer kötü huylu ve zararlı hücreler vücuda yayıldıysa bunu engellemek adına kemoterapi tedavisi ile o hücreler öldürülmeye çalışılır.

Bu tedaviler sonrasında hastaların durumu sürekli takip edilir ve gerekli testler yapılarak tedavilerine iyileşene kadar devam edilir.

Rahim Kanseri

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Rahim Kanseri Tanı ve Tedavi Yöntemleri