Yargıtaydan emsal karar geliyor! Hukuki olarak düğünde takılan takılar kime ait?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun (YHGK) düğün takılarıyla ilgili erkekleri ilgilendiren boşanmada takılarının paylaşımına ait kriterleri belirleyen emsal kararına nazaran, düğünde erkeğe takılan ve “kadına özgü” olmayan takılar artık erkeğe verilebilecek. Avukat Ezgi Esnik Günay bugünkü yazısında bu yeni paylaşımın nasıl olacağına ait soruları yanıtladı.

Yargıtay, “Düğünde bayana takılan her türlü ekonomik kıymeti olan şey bayana ait” içtihadını değiştirdi mi? Artık düğünde bayana takılan bayana, erkeğe takılan erkeğe mi verilecek? Takı torbası, sandığına koyulan takı nasıl paylaşılacak? Son emsal kararı ışığında, düğünde erkeğe takılan ‘kadına has olmayan’ takılar artık erkeğe verilebilecek. Cet, cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın üzere ziynet eşyaları kolye, gerdanlık, bilezik, küpe üzere ‘kadına özgü’ sayılamayacağı için erkeğe kalabilecek. 

Avukat Ezgi Esnik Günay bu mevzuya açıklık getiren bir yazıyı kaleme aldı.

DÜĞÜNDE BAYANA TAKILAN ALTINLAR 

Düğünde bayana takılan takılar erkek yahut bayan tarafı olması fark etmez bayana yapılan bağış kabul edilir. Düğünde bayana takılan bu takılar boşanma halinde mal varlığının tasfiyesinde bayanın şahsî malı sayılacaktır. Boşanma halinde bayanın kendisine takılan ziynet eşyalarını geri verme yükümlülüğü olmadığı üzere şayet ki takılar bayandan alınmış ise açtığı boşanma davasında ziynetlerinin iadesini de isteyebilecektir. 

Düğünde erkeğe takılan altınlar ise bayanın kullanımına özgülenmiş takılar değil ise erkeğe ilişkin kabul edilir ve erkeğin şahsî malıdır. 

YHGK, 04.03.2020, E. 2017/3-1040, K. 2020/240 kararında da bu durum açıklanmıştır. “Eşler ortasında bilakis bir muahede yahut bu bahiste mahallî bir adet bulunmadıkça ‘kadına mahsus ziynet eşyası’ evlilik sırasında ‘kim tarafından, hangi eşe takılmış olursa olsun’ ‘kadın eşe bağışlanmış’ sayılır ve artık onun ‘kişisel malı’ niteliğini kazanır.” 

Yargıtaydan emsal karar geliyor! Hukuki

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Yargıtaydan emsal karar geliyor! Hukuki

Evlilik merasimi sırasında erkeğe takılan bayana has sayılmayacak altınlar erkeğin olacaktır. Örneğin erkeğe takılan çeyrek, gram, yarım, cumhuriyet altını üzere takılar bayana mahsus sayılamayacağından erkeğin olacaktır. Ancak erkeğe bayana mahsus bir altın takılmış ise örneğin kolye, bilezik üzere bu takılar bayana ilişkin sayılacaktır. Yalnız erkek düğünde kendisine takılan takıları, daha sonra evlilik birliği içerisinde bayana vermiş ise artık bu takılarda bayanın şahsî malı olarak kabul edilecektir. 

Evlilik birliği içerisinde tarafların kullanmak maksadı ile edinmiş olduğu takılar, edinen tarafın ferdî malı olup boşanma halinde ferdî mal kime ilişkin ise onda kalacaktır. Bunun yanı sıra evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan yatırım maksatlı ziynetler ise edinilmiş mal olup boşanma halinde bu takılarda her bir taraf 1/2 hisse hakkına sahip olacaktır. 
Bayanın şahsî malı olan ziynet eşyaları elinden alınmış ise bayan dava açarak ziynetleri müstakil bir dava ile karşı taraftan isteyebileceği üzere boşanma davasında yahut mal rejiminin tasfiyesi davasında isteyebilecektir. Bayan başka bir dava ile yahut boşanma davasında ziynetlerinin bedeli nispetinde alacak talebinde bulunmuş ise öncelikle takıların varlığını sonrasında da ziynetlerin kendinde olmadığını yani kendisinden alındığını ispat etmelidir. 

Düğün sırasında bayana takılan altınlar evlilik birliği içerisinde harcanmış olabilir. Hatta bayana ilişkin altınlar kocanın ferdî malları için dahi harcanmış olabilir. Bu halde erkeğin, bayana iade yükümlülüğünün doğup doğmayacağı konusunda takıları veren bayanın iradesine bakılacaktır, şayet bayan takılarını borç olarak vermiş ise elbette ki erkek takıları bayana aide etmelidir, ama şayet bayan takıları borç iradesi ile değil de bağış olarak vermiş ise bu durumda takıların iadesinden bahsedilemeyecektir.   
Bayanın şahsî malı olan takıları, evlilik birliği içerisinde kocaya verilmiş ise bayan bu takıları geri istemek için boşanma davası açılmasını beklemek zorunda değildir. Bayan evlilik birliği devam ederken de kocadan takılarının iadesini dava yolu ile de talep edebilir. 

Bayan boşandıktan sonra eşyanın yani takıların iadesini motamot istiyor ise bu talebi için bir zamanaşımı müddeti kelam konusu olmayacak ise de eşyanın motamot iadesi yerine eşyanın bedelini yani takıların bedelinin talep ediyor ise bu durumda on yıllık zamanaşımı müddeti kelam konusu olacaktır.

Av. Ezgi Eznik Günay

Yargıtaydan emsal

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Yargıtaydan emsal karar geliyor! Hukuki olarak düğünde takılan takılar kime ait?
Etiketler