Yumuşak doku kanseri belirtileri nelerdir?

Yumuşak doku kanseri belirtileri nelerdir?

Sarkom yumuşak doku kanseri sendrom ve sendromleri şunlardır:

 • Ciltte ağrılı ya da ağrısız, hissedilebilen şişlik
 • Kemik ağrısı
 • Ufak bir yaralanma ile hem de yaralanma olmaksızın beklenmedik kemik kırıkları
 • Karın ağrısı
 • Kilo kaybı

Yumuşak doku kanseri sebepleri nelerdir?

Birçok sarkomda neyin sebep bulunduğu net değildir.

Genellikle hücre amacıyladeki DNA’da farklılıklar (mutasyon) bulunduğunda kanser oluşur. Hücre amacıyladeki DNA’da çok sayıda bireysel gen paketlenmiştir, her biri hücreye ne yapması gerekliliğini dile getiren veriler -büyüme ve bölünme gibi- içerir.

Mutasyonlar hücrelere denetim dışı büyüyüp bölünmelerini ve normal hücrelerin ölmesi gereken vakitte yaşamlarına devam etmelerini söyleyebilir. Eğer bu gerçekleşirse biriken anormal hücreler bir bütünör şeklini alabilir. Hücreler ayrılabilir ve bedenin başka kısımlarına yayılabilir (metastaz).

Yumuşak doku kanserinde risk faktörleri nelerdir?

Sarkom tehlikesini artırabilecek faktörler şunlardır:

 • Kalıtsal sendromlar. Kanser tehlikesini artıran birtakım sendromlar ebeveynlerden çocuklara geçebilir. Sarkom tehlikesini artıran sendromlere misal olarak “ailesel retinoblastoma” ve “tip 1 nörofibRomatosis” verilebilir.
 • Kanser tedavisi amacıyla radyoterapi alabilmek. Kanser tedavisinde radyoterapi alabilmek ardından sarkom gelişimi tehlikesini artırır.
 • Kronik şişlik (lenfödem). Lenfödem, lenfatik sistem tıkandığında ya da hasar gördüğünde meydana gelen lenf sıvısı dolumunun sebep bulunduğu şişliktir. Anjiosarkom olarak adlandırılan bir sarkom cinsinin tehlikesini artırır.
 • Kimyasal maruziyeti. Bazı saniyesel kimyasallar ve herbisitler gibi belli kimyasallar karaciğeri etkileyen sarkom tehlikesini artırabilir.
 • Viruslar ile temas. İnsan Herpes Virusu 8 olarak adlandırılan virüs, bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde Kaposi sarkomu görülme tehlikesini artırabilir.

Sarkom yumuşak doku kanseri tanı yöntemleri nelerdir?

Sarkom tanısında ve evresinin belirlenmesinde sarfedilen test ve yöntemler:

 • Fizik muayene. Doktorunuz sendromlerinizi daha iyi kavramak ve tanıya yardımcı olacak başka ipuçlarını araştırmak üzere fizik muayene yapacaktır.
 • Görüntüleme yöntemleri. Hangi görüntüleme yöntemlerinin size ideal bulunduğu, halinize göre değişecektir. X-ray gibi birtakım yöntemler kemik problemini görmekte daha iyidir. MRI gibi yöntemler bağ doku problemini görmede daha iyidir. Diğer görüntüleme yöntemleri ultrason, BT, kemik taraması ve pozitron emisyon tomografisi (PET) olabilir.
 • Test hedefli doku örneği çıkarmak (biyopsi). Biyopsi, laboratuvar testi amacıyla şüpheli dokudan bir parça alınması işlemidir. İleri laboratuvar testleri hücrelerin kanserli olup olmadığını ve hangi kanser cinsini temsil ettiğini belirleyebilir. Testler ilaveten en iyi tedaviyi seçmekte yardımcı olacak verileri de meydana çıkarabilir.

Yumuşak doku kanseri belirtileri nelerdir?

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Yumuşak doku kanseri belirtileri nelerdir?

Biyopsi örneğinin nasıl alınacağı özel durumuza göre değişir. Cildi geçtiğimiz bir iğne ile çıkarılabileceği gibi bir operasyon ile kesilerek de çıkarılabilir. Arada sırada biyopsi kanserin çıkarılması hedefli uygulanan cerrahi esnasında yapılabilir.

Doktorunuz sarkom tanısı koyduğunda kanserin yayılmasına dair izler aramak üzere ek testler önerebilir.

Sarkom yumuşak doku kanserleri tedavi yöntemleri nelerdir?

Sarkom genelde kanserin cerrahi çıkarılması ile tedavi edilir. Diğer tedaviler cerrahi evveli ya da ardından kullanılabilir. Sizin amacıyla hangi tedavinin en iyi bulunduğu sarkomun türüne, konumuna, hücrelerinin ne kadar agresif bulunduğuna ve bedenin başka kısımlarına yayılıp yayılmadığına göre farklılık gösterir.

Sarkom tedavisi şunları içerebilir:

 • Sarkom cerrahisinde hedef bütün kanser hücrelerini çıkarmaktır. Arada sırada bütün kanseri çıkarmak amacıyla bir kol ya da bacağın ampütasyonu lazım olur fakat cerrahlar olası bulunduğunca uzuvların fonksiyonunu korumaya çalışırlar. Arada sırada bütün kanser, sinirler ya da organlar gibi mühim yapılara zarar vermeden çıkarılamaz. Böyle hallerde cerrah, kanserin olası olan en fazlasını çıkarmaya çalışır.
 • Radyoterapi kanser hücrelerini öldürmek amacıyla X-Ray ya da proton gibi yüksek enerjili ışınları kullanır. Radyasyon bedeninuzun çevresinde dönerek enerji ışınlarını yönelten bir makineden gelebilir (eksternal radyoterapi) ya da geçici olarak bedeninuzda konumlandırılabilir (brakiterapi).Arada sırada radyasyon kanserin çıkarılması hedefli cerrahi esnasında verilebilir (intraoperatif radyasyon).
 • Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek üzere kimyasalları kullanan bir ilaç tedavisidir. Bazı sarkom türlerinin kemoterapiye cevabı başkalarından iyidir.
 • Hedeflenmiş tedavi. Hedeflenmiş tedavi, kanser hücrelerindeki özel zayıflıklara saldıran ilaçları kullanan bir tedavidir. Doktorunuz sarkom hücrelerinizin tedaviye cevap verme ihtimalini test edebilir.
 • İmmünoterapi. İmmünoterapi, kanserle savaşmak amacıyla bağışıklık sisteminizi kullanan bir ilaç tedavisidir. Vücudunuzun hastalıklar ile savaşan bağışıklık sistemi kanser hücreleri ile savaşmaz zira kanserli hücreler bağışıklık sisteminizi körleştiren proteinler üretirler. İmmünoterapi ilaçları bu sürecin zıttına çalışır.
 • Ablasyon terapisi. Ablasyon tedavisi kanser hücrelerine ısıtmak amacıyla elektrik, dondurmak amacıyla çok soğuk sıvı uygulayarak yok eder ya da hücreleri hasarlamak amacıyla yüksek frekanslı ultrason dalgaları kullanır.

 

 

 

Yumuşak doku

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Yumuşak doku kanseri belirtileri nelerdir?