Anne Karn㄁nda Bebeἁin Salar㄁ Ne Vakit 윀㄁kar?

Anne karn㄁nda bebeἁin geli弁imi bilhassa anneler taraf㄁ndan en ok merak edilen konulardan bir tanesidir. Bebeἁin anne karn㄁nda geli弁imi olduka mucizevi bir sﰀretir. Bebeἁin salar㄁ ne zaman ㄁kar gibi merak edilen bir sorunun cevab㄁ ise hamileliἁin ﰀﰀncﰀ ay㄁ndan itibaren olacakt㄁r.

Bebeἁin Doἁumdan Sonra Salar㄁n㄁n Durumu

Bebeἁin sal㄁ doἁup doἁmayacaἁ㄁ nas㄁l anla弁㄁l㄁r gibi bir soruya net bir yan㄁t verilmesi mﰀmkﰀn olmayabilir. 윀ﰀnkﰀ ultrasonda salar㄁n gzﰀkmesi ince yap㄁s㄁ndan dolay㄁ olduka zordur. Gﰀnﰀmﰀz teknolojisi ile detayl㄁ 弁ekilde grﰀlebilen ultrasonlar bebeἁin salar㄁ ile ilgili daha detayl㄁ bilgi verse de doἁumdan sonra bebeἁin salar㄁n㄁n durumu net olarak bilinememektedir.

Anne Karn㄁nda Bebeἁin Geli弁imi

Anne Karn㄁nda Bebeἁin Salar㄁ Ne

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Anne Karn㄁nda Bebeἁin Salar㄁ Ne
  • Hamileliἁinizin ikinci ay㄁nda bebeἁiniz henﰀz bir ilek bﰀyﰀklﰀἁﰀndedir. El ve ayaklar㄁ yeni yeni belirgin olmaya ba弁lam㄁弁t㄁r.
  • Hamileliἁinizin ﰀﰀncﰀ ay㄁nda bebeἁinizin yﰀzﰀ belirginle弁meye ba弁lar. Boyu yakla弁㄁k 6 santimetreye ula弁㄁r. Organlar㄁n 弁ekillenmeye ba弁lad㄁ἁ㄁ bu dnemde bebeἁinizin sa folekﰀlleri de olu弁maya ba弁lamaktad㄁r.
  • Hamileliἁinizin drdﰀncﰀ ay㄁nda kulak ve t㄁rnaklar dahil olmak ﰀzere bebeἁinizin tﰀm organlar㄁n㄁n olu弁umu tamamlan㄁r. Ultrasonda bebeἁin salar㄁ henﰀz gzﰀkemez ﰀnkﰀ bu dnemde ince ince ㄁kmaya ba弁lam㄁弁t㄁r.
  • Hamileliἁinizin be弁inci ay㄁nda bebeἁiniz bol bol tekme atmaya ba弁layacakt㄁r. Gz kapaklar㄁ geli弁im gsterir ve beyni ciddi derece geli弁ir. Bu dnemde bebeἁinizin ince salar㄁ git gide oἁalmaya ba弁layacakt㄁r.
  • Hamileliἁinizin alt㄁nc㄁ ay㄁nda bebeἁinizin salar㄁ uzamaya devam eder ve aἁ㄁rl㄁ἁ㄁ yakla弁㄁k 800 ila 900 grama ula弁㄁r.
  • Hamileliἁinizin yedinci ay㄁nda bebeἁiniz yakla弁㄁k 35 santimetre uzunluἁa ula弁maktad㄁r. Bu dnemde cildi k㄁r㄁弁㄁k ve k㄁rm㄁z㄁d㄁r.
  • Hamileliἁinizin sekizinci ay㄁nda bebeἁinizin hareketleri daha fazla hissedilir hale gelmektedir. Sesleri duyabilmeye ve tepki vermeye ba弁layacakt㄁r. Bu dnemde bebeἁinizin aἁ㄁rl㄁ἁ㄁ 2 kilogram㄁ geebilmektedir.
  • Hamileliἁinizin dokuzuncu ay㄁nda ise bebeἁinizin boyu yakla弁㄁k 50 santimetreye ula弁㄁r. 、yice bﰀyﰀdﰀἁﰀ iin hareket alan㄁ k㄁s㄁tlanacakt㄁r ve eskisi kadar tekme atamaz.

Anne Karn㄁nda

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Anne Karn㄁nda Bebeἁin Salar㄁ Ne Vakit 윀㄁kar?
Etiketler