Bursa’da mahkeme, ev işlerini yapmamayı boşanma sebebi saydı!

Aile Mahkemesindeki Yargıtay, bayanın konut işlerini yapmamasının boşanma nedenlerinden sayıp bu karara da imza attı.

Bursa’da Aile Mahkemesi’ne başvurarak evliliğini sonlandırmak isteyen bir çift, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bayan eşinden şiddet ve hakaret gördüğü münasebetinden ötürü boşanma talebinde bulunurken erkeğin boşanma mazereti epeyce farklı oldu. Erkek tarafı ise eşinin üstüne düşen görevleri yerine getirmediğini yani konut işlerini yapmadığını, çocuklarla ilgilenmediğini ve devamlı olarak konutunu terk ettiğini öne sürerek inanç sarsıcı davranışlarının olduğunu söyledi.

MAHKEMENİN KARARI MUHAKKAK OLDU: ERKEK DAHA ÇOK SUÇLU!

Mahkeme kararına nazaran; erkeğin daha fazla kusurlu olduğunu kabul ederek tarafların boşanmalarına, bayan faydasına aylık 250 TL önlem, 250 TL yoksulluk nafakasına, bayan lehine 10 bin TL maddi ve 10 bin TL manevi tazminata hükmetti. Erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verildi.

DAVA YARGITAY’A TAŞINDI

Bursa’da mahkeme, ev işlerini yapmamayı

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Bursa’da mahkeme, ev işlerini yapmamayı

Verilen karar erkek tarafından; yanılgı belirlemesi, bayanın kabul edilen boşanma davası, reddedilen tazminat talepleri ve aleyhine hükmedilen nafaka ve tazminatlar bakımından istinaf edildi. Bölge adliye mahkemesi de erkeğin istinaf müracaatının temelden reddine karar verdi. Karar temyiz edilince husus, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

TARAFLAR EŞİT KUSURLU!

Alınan kararda ise şöyle denildi:

“İstinaf kanun yoluna müracaatta bulunan erkek aleyhine birinci derece mahkemesince kusur olarak yüklenilmeyen hakaret etme ve eşini meskenden kovma vakıalarının da kusur olarak yüklenilmesi mümkün değildir. O halde, birinci derece mahkemesince davacı-davalı bayana yüklenen ve istinaf kanun yoluna başvurulmaksızın mutlaklaşan kusurlu davranışlara karşı davalı-davacı erkeğin üzerine düşen vazifelerini yerine getirmeme, meskenine bakmama, meskeninin muhtaçlıklarını karşılamama ve eşine fizikî şiddet uygulama formunda gerçekleşen kusurları nazara alındığında, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

Bu konu gözetilmeden yanılgılı kıymetlendirme sonucu davacı-davalı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü hakikat olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş faydasına maddi ve manevi tazminata karar verilemez.

Davalı-davacı bayanın maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddine karar vermek gerekirken, kusurlu kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı halde karar kurulması yanlışsız olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.”

Bursa’da mahkeme,

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Bursa’da mahkeme, ev işlerini yapmamayı boşanma sebebi saydı!
Etiketler