Dünya Doktorlarından önemli çağrı: Yaşadığımız topluma karşı daha sorumlu olmalıyız!

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Dünya Tabipler Derneği değerli bir durumu hatırlattı. İnsan ömrü için tabiata hürmet duyulması gerektiğini açıklayan Dernek Lideri Hakan Alım “Bireyleri yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir ortada hareket etmeye ve istekli olmaya yönlendirmek için; tüm kişi ve kurumların bir ortada hareket etmesi gerekiyor” biçiminde konuştu.

1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, istekli çalışmaları ve yararlarını dünya çapında duyurmak ve istekli programlara iştiraki arttırmak emeliyle başlattığı 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü Dünya Tabipleri Derneği de (DDD) kutladı. Dernek Lideri Hakan Alım, Türkiye’nin de ortalarında bulunduğu 123 ülkede Dünya Gönüllüler Günü’nün kutlamasına “Gönüllülüğün teşvik edilmesi ve bireyleri yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir ortada hareket etmeye ve istekli olmaya yönlendirmek için; tüm kişi ve kurumların bir ortada hareket etmesi gerekiyor” kelamlarıyla başladı. 

DDD ‘DOCTORS OF THE WORLD’ AĞININ BİR ÜYESİ

Güçlü bir yardım kuruluşu olduğunu hatırlatan Alım, kelamlarına “DDD, doğal afet ve insani krizlerden etkilenen insanların gereksinimlerine yönelik çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirmek emeli ile 2015 yılında kuruldu. Ulusal ve milletlerarası insani yardım kuruluşları ile koordineli projeler yürütüyor, profesyonel ve istekli takımları ile krizlere müdahale edip sıhhat hizmetlerine erişimi arttırmak emeli ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz” biçiminde devam etti.

Dünya Doktorlarından önemli çağrı: Yaşadığımız

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Dünya Doktorlarından önemli çağrı: Yaşadığımız

Dünya Tabipleri Derneği’nin sıhhat eğitimi, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, sıhhat kuruluşlarının güçlendirilmesi, hami sıhhat hizmetleri üzere alanlarda faaliyet gösterdiğini söyleyen Alım, DDD’nin sıhhat alanında faaliyet gösteren ve 16 ülkede şurası milletlerarası bir insani yardım ağı olan Doctors of the World ağının bir üyesi olduğu bilgisini verdi.

“PANDEMİDE GÖNÜLLÜLÜĞÜN PAHASI DAHA DÜZGÜN ANLAŞILDI” 

Hakan Alım, insan haklarının aktif halde korunmasını sağlamak, toplu halde yaşayan ve maddi imkanı olmayan şahıslara sıhhat hizmeti sunmak, mültecilerin, vatansızların, sığınmacıların ülkelerinde muhafaza bulamayanların üniversal ve tesirli bir formda tedavi olabilmeleri üzere gayelerle faaliyet gösterdiklerini anlattı. Alım “Özellikle COVID-19 periyodunda yardım, dayanışma ve gönüllüğün kıymeti bir kere daha anlaşıldı” diyerek 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladı.

DDD’DEN TÜRKİYE VE SURİYE’DE MÜLTECİLERE DESTEK!

Dünya Tabipleri Derneği, Sıhhat Bakanlığı ile koordineli olarak Avrupa Birliği Sivil Müdafaa ve İnsani Yardım Operasyonları Ünitesinin finansmanı ile Türkiye’de ve Suriye’de mülteci ve sığınmacılara yardımcı oluyor. Dernek ayrıyeten İstanbul, İzmir ve Hatay’da Ruh Sıhhati ve Psikososyal Dayanak Merkezlerinin yanı sıra Zeytindalı Barış Bölgesi’nde birinci basamak sıhhat hizmetleri ve psikososyal takviye hizmetleri faaliyetlerini yürütüyor.

Dünya Doktorlarından

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Dünya Doktorlarından önemli çağrı: Yaşadığımız topluma karşı daha sorumlu olmalıyız!
Etiketler