Evleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?

Evlilik ve yazgı bağı ile ilgili en çok merak edilen bahis; kişinin evleneceği kimsenin bahtında yazılı kişi ile mi yoksa kendi tercihi sonucunda seçeceği adayla mı evlendiğidir. Dini inançlarımızda ‘ibadetin özü’ olarak tanımlanan dua ederek yazgı değiştirilebilir mi? Evlilik ve yazgı alakası nasıldır, Evleneceğimiz kişi ve vakit muhakkak midir? Evlilikte mukadderat çizgisi…

Mukadderatın bilinmeyen sırlarına dair en çok merak edilen hususlardan birisi de evlilikteki eş seçiminin yazgı ile bir irtibatının olup olmadığıdır. Gündelik yaşantı içerisinde en çok baş karıştırılan mevzulardan biri olan yazgı ve evlilik, bekar kimselerin evlilik hayatlarında yanlarında olacak hayat arkadaşlarının kendi tercihleriyle mi yoksa yazgısında yazılı olan şahıslarla mi birleşecekleri kanısı çabucak hemen herkesin en az bir defa bile olsa aklından geçirdiği bir husustur. Bu bahisle ilgili evliliğin Allah (c.c) tarafından baht olarak belirlendiği görüşünün yanı sıra kendi irademizle tercih edip evlendiğimiz şahısların de aslında yazgının bir kesiminin olup olmadığı sık sık gündeme gelen sorulardandır. Yeniden mukadderat bağına bağlı olarak dua etmenin hayatımızdaki rolüne sizler için haberimizde değindik. Pekala dua etmek bahtı değiştirir mi? Evlilik yazgı midir? Evlilik ve mukadderat bağlantısı nedir? Evleneceğimiz kişi aşikâr mi? İşte yazgı ve evlilikle ilgili en çok merak edilenler…

TIKLA OKU: BOŞANMA ÇOCUĞU NASIL TESİRLER? KİM, NASIL ANLATMALI?

‘Evlililik baht midir?’ konusunu incelemek için birinci evvel bahtın ne olduğunu bilmekte yarar var. Günümüzde ‘kader’ olarak nitelendirdiğimiz kavram, tüm olayların yaşanmadan evvel ve değişmeyecek formda Allah (c.c) tarafından düzenlendiğine inanılan ve bilinen bir takdirdir. Mukadderatın kararını veren ise sadece Allahtır. Allah (cc.), kulu üzerinde belirlemiş olduğu alın yazısını yani bahtını istediği vakit değiştirebilir, fakat zorlayıcı değildir. Burada belirleyici öge insandır. Mesela evlilik görüşmelerinde seçilecek olan eş ‘İnsanın tercihiyle’ beraber şekillenir.

HAKİKAT BİR EŞ SEÇİMİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eş tercihine yönelik önünüzde birkaç tane isim varsa ve bu isimlerden örneğin hoş ahlaklı olanı ya da parası çok olanı tercih edecek olursanız, sizin kaderinizdeki şahısta o kişi olacaktır. Eş adayı olarak hayatınızı alacağınız bireyi kendiniz tercih ettiğinizden ötürü sorumluluğu da size ilişkin olmuş olacaktır. İyi birisini tercih etmek ya da öncelik vermek yazgınızı güzelleştirirken, makus ve size ziyan verecek insanı tercih etmekte bahtınızın olumsuz istikamette şekillendirmenize sebep olur.

Münasebetiyle kişi kendi yazgısından mesuldür. Evlilikte eş seçimi yaparken dini inancımızdaki kriterlere nazaran ve anne babanın isteğini alan bir kişiyi aday belirlemek sizin için en doğrusu olacaktır.

EVLİLİK VE BAHT NEDİR? EVLİLİKTE MUKADDERAT ALAKASI…

Evleneceğimiz kişi ve zaman belli

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Evleneceğimiz kişi ve zaman belli

Bekar kimselerin kendileri için seçecekleri eş adayının aslında mukadderatında yazılı olan kişi ile mi yoksa kişinin şahsi tercihiyle mi alakalı olduğu pek çok kişinin başındaki soru işaretlerindendir. Gündelik ömürde da olduğu üzere evliliğinde mukadderat üzerine şurası olduğunu, lakin kişinin tercihi ile bahtını şekillendirebileceği biliniyor.

Buradan çıkaracağımız sonuç ise, karşınıza ne kadar makûs beşerler çıkarsa çıksın bunu sırf Allah’tan dileyerek o kişinden korunmak ve hayatında yer edinmemesini istemek ile baht değişebilir. Tıpkı “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.”(bk. Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63) hadis-i şerifinden yola çıkılarak Müslüman şahısların akıllarında şöyle bir soru işareti kalabilir; ”Herkesin ömrü muhakkaksa sadaka nasıl ömrü uzatabilir?”

Allah (c.c) kulları için belli bir ömür ihsan eder ve isterse verilen bu sadakaya karşılık daha evvel belirlediği ömrü uzatmaya vesile eder. Hasebiyle ömrü uzatan sadaka değil sırf Allahtır, buradaki sadakanın fonksiyonu ise sadece bir vesiledir.

Evlilik ve yazgı münasebeti de tıpkı böyledir. Edilen samimi ve içten dualar sayesinde kişinin bahtı değişebilir. Değişmeyen bireylerde ise Allah (c.c) bu durumu bir imtihan olarak kuluna sunabilir.

Allah (c.c)’un kulunun duasının karşılığını dünyada olmazda ahirette görmesini de sağlayabilir. Bu nedenle evliliğinde kulun imtihanı olabileceği unutulmamalıdır.

DUA ETMEK YAZGISI DEĞİŞTİRİR Mİ? DUANIN İNSAN ÜZERİNDEKİ TESİRİ…

”Dua, o ibadetin (özüdür) ta kendisidir.” hadis-i şerifinden anlaşılacağı üzere ibadetin aslı duada kapalıdır. Rahmet kapılarının açıldığı dua vaktinde, Allah (c.c)’ya dehşet ve ümit içerisinde samimi bir biçimde yalvararak dua etmek en güzelidir. Kuran-ı Kerim’in pek çok yerinde geçen ‘dua’ ibadetinin ehemmiyetine Furkan Müddeti’nin 77. ayetinde şöyle değiniliyor:

”De ki: ”Sizin duanız olmasaydı, Rabbim size ne diye kıymet versin?”

Allah (c.c), ısrarla kullarının yanılgılarından dönüp cehennemliklerden olmamaları için rahmet kapısının açık olduğunu belirtmiştir. Dinimize nazaran günah işlemenin yaratılış gereği olduğu kabul edilmiş ve bundan korunmak için birtakım yolların izlenmesi gerektiğine Kuran-ı Kerimde ve hadis-i şeriflerde yer verilmiştir.

“Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı.” (Müslim, Tevbe, 9, 10, 11)

“De ki: “Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları mağfiret eder. Zira O, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır.” (Zümer, 39/53)

YAZGISI DEĞİŞTİRMEK BİZİM ELİMİZDE Mİ?

Alın yazısı formunda de kullanılan ‘Kader’ kavramı, imanın kurallarından biri olup Allah (c.c)’un olmuş ve olacak her şeyi bilmesi olarak tanımlanır. Bu manada bakıldığı vakit kişinin yazgısı belirli ise dua etmenin ne üzere bir tesirinin olup olmadığı düşünülebilir. ‘Benim yazgım aslında aşikâr dua etmek neyi değiştirebilir?’ stilindeki akla oturmayan soru cümleleri şeytanın vesvesesi olabilir. Peygamber Efendimiz (SAV), bu bahis hakkında şöyle buyuruyor:

”Kaderden sakınmak bahtı defetmez. Lakin salihlerin duası, nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti defetmeye ve kaldırmaya medar olur. İş bu türlü olunca ey Allah (c.c)’un kulları, dua ediniz.” (Tirmizi, Deavat, 101; İbn Hanbel, Müsned, V/224)

Buradan da anlaşıldığı üzere bahta iman etmek dua etmeye pürüz değildir. Zira dua etmekte bahtın bir kesimidir, duanın neden olduğu musibetin kalkması da bahtın sonucudur.

Evleneceğimiz kişi

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Evleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?
Etiketler