Gebeyken Bebeἁe Kilo Ald㄁ran Yiyecekler Nelerdir?

Hamilelikte bebeἁe kilo ald㄁ran yiyecekler listesiꀀhamile anneler taraf㄁ndan olduka fazla ara弁t㄁r㄁lan bir konu ba弁l㄁ἁ㄁ olarak gze arpmaktad㄁r. Hamilelikte annenin saἁl㄁kl㄁ olarak hamileliἁi sﰀrdﰀrebilmesinin yan㄁nda bebeἁin bedensel ve zek geli弁i a㄁s㄁ndan da doἁru beslenmek olduka nemlidir. Anne karn㄁ndaki bebeἁin bﰀyﰀmesiyle birlikte bebek ihtiyac㄁ olan tﰀm noktalar㄁ gbek kordonuyla birlikte annenin yediklerinden kar弁㄁larken; annenin beslenmesine verdiἁi nem bebeἁin genel anlamdaki saἁl㄁kl㄁ geli弁imi ve bir tak㄁m doἁumsal sakatl㄁klardan korunmas㄁ iin de olmazsa olmaz bir konumda bulunmaktad㄁r.

Gebelikte Bebeἁe Kilo Ald㄁ran Yiyecekler Nelerdir?

Gebelik sﰀresince bir annenin doἁru beslenmesi, dﰀnyaya gelen bebeἁin diἁer bebeklere oranla daha saἁl㄁kl㄁ olmas㄁ anlam㄁na gelmekle beraber annenin daha kolay doἁum yapmas㄁ iin de nemli bir anahtar konumundad㄁r. Bu ynde hamilelikte bebeἁe kilo ald㄁ran yiyecekler listesi;

 • Proteinler
 • Demir
 • Fosfor
 • Kalsiyum
 • Folik Asit
 • 、yot
 • Bol su tﰀketimi olarak genellenebilir.

Annenin Protein Al㄁m㄁

Gebeyken Bebeἁe Kilo Ald㄁ran Yiyecekler

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Gebeyken Bebeἁe Kilo Ald㄁ran Yiyecekler

Hamilelikte yeterli miktarda protein al㄁m㄁ anne karn㄁ndaki bebeἁin bﰀyﰀme ve geli弁imi iin olduka nemli olmakla beraber, saἁl㄁kl㄁ bir doἁum iin de ihmal edilmemesi gereken bir ba弁l㄁k durumundad㄁r.

 • Et
 • Yumurta
 • Sﰀt ve sﰀt ﰀrﰀnleri
 • Yaἁl㄁ tohumlar
 • Kuru baklagiller
 • Kabak ekirdeἁi
 • Soya
 • Buἁday ru弁eymi protein a㄁s㄁ndan olduka zengindir. 혀zellikle her gﰀn mutlaka bir ha弁lanm㄁弁 yumurta tﰀketimi olduka faydal㄁d㄁r.

Annenin Demir Al㄁m㄁

Hamilelikte bebeἁe yarayan besinler anlam㄁nda demir al㄁m㄁ da olduka nemli bir konumdad㄁r. Denir anne karn㄁nda bebeἁe oksijen ta弁㄁yan nemli bir detay olarak gze arparken;

 • K㄁rm㄁z㄁ et
 • Tam tah㄁llar
 • Kuru meyve
 • Kuru baklagil
 • Pekmez demir a㄁s㄁ndan olduka zengin besinlerdir.

Annenin Kalsiyum ve Fosfor Al㄁m㄁

Bebeἁin di弁 ve kemik geli弁imi iin kilit rol oynayan kalsiyum al㄁m㄁ ayn㄁ zamanda hﰀcre yap㄁m㄁ konusunda da ok nemlidir.

 • Sﰀt ve sﰀt ﰀrﰀnleri
 • Koyu ye弁il yaprakl㄁ sebzeler
 • Kuru baklagiller kalsiyum ve fosfor anlam㄁nda zengin g㄁dalar olmas㄁n㄁n yan㄁nda hamilelikte bebeἁe faydal㄁ besinler s㄁n㄁f㄁n㄁n ﰀst basamaklar㄁nda yer almaktad㄁r.

Gebeyken Bebeἁe

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Gebeyken Bebeἁe Kilo Ald㄁ran Yiyecekler Nelerdir?
Etiketler