Güçlü ve etkili nazardan korunma duası! Koruyucu Nazar duası nedir! Nazar boncuğu caiz mi?

Kem gözlü bakışlardan korunmak ve kendimizde dahil sevdiklerimize ziyan gelmemesi niyetiyle okunan duaların yanı sıra bir de vatandaşlar ortasında nazar boncuğu takanlar vardır. Nazar boncuğu takmanın caiz olup olmadığı konusunda sıkça yöneltilen sorulara karşılık Diyanet’ten açıklama geldi. Pekala nazar boncuğu takmak caiz mi, meskene süs nazar boncuğu takılabilir mi? Bebek ve çocuklarda nazara karşı okunacak dualar…

Tıp ve Sıhhatle ilgili Fetvalar kitabında nazar boncuğu ile ilgili merak edilenlere değinen Diyanet, “Yeni doğan çocuğa nazar boncuğu takmak caiz midir?” sorusuna cevaben nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin bilinmeyip, kimi kimselerin bakışlarıyla olumsuz tesir oluşturduğunun dinen de kabul edildiğine yer verilerek, “Nazar konusunda Hz. Peygamber’in tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Büyük Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir.

Dinimizde en son etkiyi Allah’tan diğerine atfeden tavır, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve gibisi şeylerin, bunlardan medet ummak emeliyle uzunluğuna yahut rastgele bir yere takılması caiz değildir” tabirinde bulunuldu..

NAZAR VAR MI? İSLAMİYETTE NAZARA BAKIŞ…

Gündelik yaşantı içerisinde birileri tarafından beğenilmek ve göze gelmek, kişi üzerinde her ne kadar hoş bir his uyandırsa da devamında getirebileceği maddi-manevi sorunlar bakımından kişinin kendini muhafazası gereken bir durumdur. Kolay bir problemmiş üzere algılanan ancak kişiyi mevte bile sürükleyebilecek tesirleri olan kem bakışlar, insanı derinden etkileyebilecek iç kahırlarına, maddi çöküşlere yahut işlerin bir türlü rast gitmemesi üzere çeşitli problemlerin oluşumuna yol açabilmektedir. Toplum içerisinde nazara gelmek ya da nazar değdi üzere sıkça duyduğumuz cümlelerde çoklukla mavi gözlü ve keskin bakışlı kimseler tarafından uğranıldığına inanılır. Bu kimselerden öbür kimselere, çocuğa, hoş objeye bakması ile oluşan olağan dışı olumsuz tesir, ziyan, hastalık ve külfetlerle bağdaştırılır. Nazar değdiği düşünülen kişi kendinde olağandışı durumlar, hastalıklar, iç kasveti üzere durumları zuhur edebilir. Batıl bir inanış olmayıp dinimizde de sahiden nazarın insanı derinden sarsabilecek ölçüde tesirli olduğuna değinen Peygamber Efendimiz (SAV) kimi hadis-i şeriflerinde nazarın bu kadar tesiri üzerinde durmuştur. Alemlere rahmet olan Sevgili Peygamberimiz (SAV) göz, bakış ve bakma manasına gelen nazarkavramı için “Göz değmesi gerçektir.” (Buhârî, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41) hadis-i şerifini buyurmuştur. Hatta rivayetlere nazaran Peygamber Efendimiz (SAV), yüzünde sarılık gördüğü bir kimse için “Buna dua okuyun, zira kendisinde nazar var”diyerek nazarın gerçek olduğunu vurgulamıştır. (Buhari, Tıbb, 34) 

NAZAR EN ÇOK KİMLERE BEDEL? NAZARA KARŞI TEDBİRLER

Toplum içerisinde nazar değmeye yatkın olup oburlarının nakışlarından en çok etkilenen kimseler bebekler, çocuklar ve hamilelerdir. Bilhassa sevimlilikleriyle lisandan lisana dolaşan bebek ve çocuklar bilinçsizce bile olsa kem gözlü kimselerin nazarına karşı hayli savunmasızlardır. Olağanda çok uslu ve sakin olan bir bebek, kalabalık bir konuk ziyareti sonrasında nedensizce ağlama nöbetlerine ya da huysuzlanmalara girebilir. Birinci etapta nazar olduğunu anlayamayan aileler, bebeklerinin ya da çocuklarının sanki bir sıhhat sorununun mi olup olmadığını düşünmeleri de epeyce sık karşılaşılan bir durumdur. Gerekli tespitler yapılmış ve çocuğun olumsuz etkilenmesini sağlayacak bir faktör bulunmamışsa bu durumdan sonra akla birinci gelecek şeylerden biri nazardır.

Pekala bebek ve çocuklar nazardan nasıl korunur? Bebekler için okunabilecek nazar duaları neler? Nazar değen bireye hangi dualar okunur?

NAZAR DEĞMESİ NASIL ANLAŞILIR? ÜZERİNİZDE NAZAR OLDUĞUNU GÖSTEREN BELİRTİLER NELER? HASET VE NAZAR BELİRTİLERİ…

Kişinin üzerinde nazar olup olmadığını anlamanın en kolay yolu devamlı uykunun gelmesidir. Kâfi uyku almasına karşın uykusuzluk ve yorgunluk hissediyorsanız sebebi nazar olabilir. Hatta üzerine nazar olduğunu düşünen kişinin karşısındakine olumsuz güç yayarak esnemeye neden olmasının da bundan kaynaklı olduğu düşünülür. Nazar olduğunu anlamanın diğer yolu da olağanda sakarsanız bile bu durumun yaygınlaşmasıdır. Devamlı bir şeyin bozulması ya da kırılması nazarın belirtilerindendir.

Günlük hayatınızda birebir kelimeyi, cümleyi ya da şarkıyı devamlı tekrarlıyorsanız, olmadık yerlerde bunu söylemek nazar ile bağdaştırılmaktadır.

NAZAR MUSKASI NEDİR? NAZAR MUSKASI NASIL YAZILIR?

Bebekleri, çocukları ya da yetişkinleri nazardan korumak için uygulanan tedbirlerden biri de muska hazırlamaktır. Kuran-ı Kerimden bir ya da birkaç müddet ya da dualar hoca tarafından bir kâğıda yazıldıktan sonra bunu üçgen üzere yapıp 7 kat muşambaya sarılmasıyla oluşan muska, bez kılıf içerisinde omuzda, uzunluğunda yahut koyunda taşınır. 

NAZAR BONCUĞU TAKMAK CAİZ Mİ? SÜS İÇİN NAZAR BONCUĞU TAKMAK…

Geçmişten günümüze uzanan palavra yanlış batıl inançlardan birisi de nazardan korunmak gayesiyle satılan nazar boncuklu takı ya da süslerine prestij etmektir. Dini inançlarımıza nazaran bizi Allah (c.c)’dan diğerine yönelterek medet ummamıza sevk edecek inanç ve davranışların hepsi yasaktır. Sadece Allah’tan bekleyip ona yönelmemiz gerektiği konusunda şuurlu olmalı ve bu üzere batıl uydurmalardan sakınmamız gerekmektedir. O denli ki Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurduğu bilinmektedir. Bir başka  hadis-i şerifte ise nazarlık takan ve nazarlığa kollayıcı tesir sağladığı gözüyle bakanın Allah’a ortak koşmuş olacağı tabir edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637).

Kem gözlü berbat bakışlardan korunmak için bu türlü palavra yanlış inanışlara inanmak yerine salih ve samimi bir biçimde Allah’a yapılabilecek olan dua katiyetle daha gerçek olacaktır. Nazardan korunmak için bu türlü hurafeleri terk edip Efendimiz (SAV)’in nazardan korunmak için okuduğu duaları bilmek işinizi kolaylaştırabilir. Pekala bu dualar hangileri? Nazardan korunma duaları neler?

Güçlü ve etkili nazardan korunma

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Güçlü ve etkili nazardan korunma

NAZAR GERÇEKTE VAR MI? NAZAR DEĞEN ŞAHSA OKUNACAK DUALAR

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (SAV)’İN TORUNLARINI NAZARDAN KORUMAK İÇİN OKUDUĞU DUA! ARAPÇA NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV)’in göz parıltısı olan biricik torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i nazardan korumak hedefiyle dualar ettiği bilinmektedir.

 

MANASI: İkinizi de (Hasan ve Hüseyin r.a.) bütün şeytanların, zehirli mahlukatın ve nazarı isabet eden berbat gözden (göz değmesinden) Allâhü Teâlanın kelimât-ı tâmmesine (noksansız kelimelerine) sığındırırım.

Tekrar, Hz. Âişe (r.a) rivayetine nazaran Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor: “Nazardan Allah’a sığınınız. Zira göz (değmesi) gerçektir” (İbn Mace, Tıb, 32; Buhari, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41).

Peygamber Efendimiz (SAV)’in nazara karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) müddetlerini okuduğu; ashabına da bu müddetlerin okunmasını önerdiği rivayet edilmiştir. (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32). 

FELAK MÜHLETİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK MÜHLETİ MANASI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

NAS MÜHLETİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

NAS MÜHLETİ MANASI:

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3- İnsanların İlâhına.
4- O sinsi vesvesenin şerrinden,
5- O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6- Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

HADİS-İ ŞERİF: “Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı da kabre girdirir.”  Keşfü’l-Hafâ, 2: 76 

NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN NE DENİLMELİ? PEYGAMBERİMİZİN NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV) nazardan bahseden bir hadis-i şerifinde nazar değmemesi için söylenilmesi gereken zikri şu formda söz etmektedir:

“Kim güzeline giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan öbür kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey ziyan vermez.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213)

Efendimiz SAV kendisini nazardan korumak için “Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım” formuna misal dualarla cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırdı. Daha sonralarında Muavvezatân nazil olunca bu mühletleri okumaya başlayarak öbür duaları terketti” (İbn Mace, Tıb, 34).

BEBEK VE ÇOCUKLARI NAZARDAN NASIL KORUMALIYIZ?

– Çağımızın en büyük sorunu haline gelen gösterişli trend bebek partileri, aktifliğe katılacak olan davetlilerin ilgi ve dikkat odağını bebeğe çekecektir. Bilhassa de bebeğinizin kırkı çıkmadan kalabalık yerlerde gezdirmeyin.

– Toplumsal medya hesaplarınıza bebek ya da çocuklarınızın fotoğraflarını yayınlamayın.

– Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak ve Nas müddetleri çocuğun üzerine okunup üflenebilir.

– Dua etmenin yanı sıra konuta gelen konuklara “maşaallah”, “barekallah” demelerini rica edin.

– Çocuğunuzu ya da bebeğinizi dikkat çekecek halde çok süsleyip gezdirmeyin.

– Kehf müddetinin 39. ayetinde geçen “Bağına girdiğin vakit, ‘Maşaallah, Allah’tan diğer kuvvet yoktur’ demen gerekmez miydi?” sözü hoş bir şey gördüğümüz vakit Maşaallah denilmesinin gerektiğini söz eder.

NAZAR İÇİN HANGİ DUALAR OKUNABİLİR? NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN OKUNABİLİR DUALAR

Peygamber Efendimiz (SAV)’in pek çok hadis-i şerifinde gördüğümüz üzere gerçek hayatta var olduğu kesin olan nazar durumunda Kuran-ı Kerim’de geçen kimi mühletler okunabilir. Örnek vermek gerekirse Kalem Mühletinin 51. ve 52. ayetlerine hatta ‘Nazar Duası’ da denilebilen bu suredeki nazar ayetleri şunlardır:

KALEM MÜDDETİ TÜRKÇESİ:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn (mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn (âlemîne).

KALEM MÜDDETİ MANASI:
“Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları vakit neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç kuşku yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için fakat bir öğüttür.”

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇESİ:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ MANASI:

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Allah kendisinden öteki hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Müsaadesi olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından öbür bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün kozmosa hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, büyüktür, büyüktür.

Güçlü ve

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Güçlü ve etkili nazardan korunma duası! Koruyucu Nazar duası nedir! Nazar boncuğu caiz mi?
Etiketler