Hafızlık nasıl yapılır, hafızlığa başlama yaşı kaç? Meskende hafızlık eğitimi ve Kuranı ezberleme

Hafızlığa başlamak isteyen ya da çocuğunun hafız olmasını isteyenlerin hafızlık süreci ile ilgili faydalanabileceği yazımızı sizlere derledik. Sevabının cennete girmek olan hafızlığa kaç yaşında başlanmalı? Hafızlık nasıl yapılır? Kuran-ı Kerim müddetlerini ezberlemenin püf noktaları neler? Hafızlık yapmanın fazileti nedir? Keskin zeka ve hafıza duası var mı? Çocuğun hafız olması için ne yapılmalı? Kolay hafızlık…

Peygamber Efendimiz (SAV)’den sonra kıyamette şefaat etme haklarının olduğu sahih hadislerle mevcut olan hafızlar için Efendimiz (SAV), “Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennnemi hak etmiş on şahsa şefaat etme hakkı verir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13/2905; Ahmed, I, 148) buyurmaktadır. Hadis-i şerife baktığımızda hafız olan kişinin kendi ahiretini kurtardığı yetmezmiş üzere bir de oburlarının kurtuluşuna vesile olma üzere muştular vardır. Allah (c.c)’un kelamını içeren son kitap olan Kuran-ı Kerim’i baştan sona kadar okuyup ezberleyen kimseye ‘Hıfz’ yani ezberleyen, koruyan, zihninde tutmak manasına gelir. “H-f-z” kökünden türeyen hafızlar, Allah (c.c)’un müsaadesiyle öldükten sonra ahirette ebedi saadete kavuşacaklardır. İmtihan olarak geldiğimiz bu dünyadan imtihanı kazanmış olarak ahirete intikal etmek, her Müslüman kimsenin tek emeli ve uğraşı olmalıdır. 114 mühlet, 6666 ayet ve 30 cüzden oluşmak üzere toplamda 604 sayfası olan Kuran-ı Kerim’i baştan sona kadar okuyup ezberlemek elbette ki çok kolay değildir. Lakin imkansız da değildir! Günümüzdeki örneklere baktığımızda küçücük yaşta hafız olanların sayısı bir epey fazladır, kâfi ki istek ve çalışma olsun. Pekala hafızlık süreci ile ilgili bilinmesi gerekenler neler?

HAFIZ OLMAK İÇİN DUA! ÇOCUĞUN HAFIZ OLMASI İÇİN DUA VAR MI? KUVVETLİ VE KESKİN ZEKA İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR…

Hafız olmak isteyen ya da çocuğunu hafız yapmak isteyen muhafazakar ailelerin karşılığını en çok merak ettiği sorulardan birisi de hafızlık dualarıdır. Fakat dinimizde şu duayı okursan hafız olursun biçiminde önerilen rastgele bir dua yoktur. Hafız olmaya özel dua olmasa da zekayı sertleştiren ve kuvvetli hafızaya sahip olmayı kolaylaştıran birtakım dua teklifleri mevcuttur. Keskin zeka için tavsiye edilen dualar…

“Allah’ım! Hayatta kaldığım surece bana günahları terk ettirerek merhamet eyle. Yararı olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden razı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi nasip et. Ey göklerin ve yerlerin yaratıcısı olan Büyük Allah’ım! Ey Allah! Ey Rahmân! Ululuğun hakkı için, yüzün ışığı hakkı için kitabını bana öğrettiğin üzere hıfzına da kalbimi zorla. Seni benden razı kılacak halde okumamı nasip et. Ey göklerin ve yerin Yaratıcısı! Ululuğun ve yüzün ışığı hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi ve kalbimi açmanı, göğsümü ferahlatmanı, vücudumu yıkamanı istiyorum. Zira hakkı bulmakta bana fakat sen yardım edersin, onu bana fakat sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet lakin büyük ve büyük olan Allah’tandır).”

– Zeka kuvvetlendirmek ve hafızayı açmak için sonsuz ilmiyle her şeyin sayısını bilen, her yapılanı tek tek sayan manasına gelen “EL-MUHSİ” zikri çekilebilir.

PEYGAMBERİMİZİN HZ. ALİYE ÖĞRETTİĞİ HAFIZA DUASI!

Hz. İbnu Abbâs (r.a) rivayetine nazaran: “Hz. Ali İbnu Ebî Tâlib (r.a) Efendimiz (SAV)’e gelerek:

“Annem ve babam sana kurban olsun, şu Kur’an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum.” dedi. Efendimiz (SAV) ona şu yanıtı verdi: “Ey Ebû’l-Hüseyin! (Bu meselede) Allah’ın sana yararlı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak sözleri öğreteyim mi?”

Hz. Ali (r.a): “Evet, ey Allah’ın Rasûlü, öğret bana!” dedi. Bunun üzerine Efendimiz (SAV):

“Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Zira o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhûd bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim Ya’kub da evlatlarına şöyle söyledi: “Sizin için Rabbime istiğfâr edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin.” Şayet o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek’at namaz kıl. Birinci rek’atte, Fâtiha ile Yâsin mühletini oku, ikinci rek’atte Fâtiha ile Hâmim, ed-Duhân mühletini oku, üçüncü rek’atte Fâtiha ile Eliflâmmîm Tenzîlü’ssecde’yi oku, dördüncü rek’atte Fâtiha ile Tebâreke’l-Mufassal’ı oku. Teşehhüdden boşaldığın vakit Allah’a hamdet, Allah’a senayı da hoş yap, bana ve başka peygamberlere salât oku, hoş yap. Mü’min erkekler ve mü’min bayanlar ve senden evvel gelip geçen mü’min kardeşlerin için istiğfat et. Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı oku:

Hafızlık nasıl yapılır, hafızlığa başlama

Tüm detaylı bilgileri inceleyin Hafızlık nasıl yapılır, hafızlığa başlama

“Allah’ım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın surece ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana yararı olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve lisan uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allah’ım. Ey Allah! ey Rahman! ululuğun hakkı için, yüzün ışığı hakkı için kitabını bana öğrettiğin üzere hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni benden razı kılacak biçimde okumamı nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, ululuğun ve yüzün parıltısı hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, vücudumu yıkamanı istiyorum. Zira, hakkı bulmakta bana lakin sen yardım edersin, onu bana fakat sen nasib edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet lakin büyük ve şanlı olan Allah’tandır.”

“Ey Ebû’l-Hasan, bu söylediğimi üç yahut yedi cuma yapacaksın. Allah’ın müsaadesiyle duana icâbet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun bu duayı yapan hiçbir mü’min icâbetten yoksun kalmadı.” İbnu Abbâs (ra) der ki: “Allah’a yemin olsun, Ali (ra) 5 yahut 7 cuma geçti ki Efendimiz (SAV)’e gelerek :

“Ey Allah’ın Resûlü! Geçmişte dört beş âyet lakin öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyorlardı. Bugün ise, artık 40 kadar âyet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah güya gözümün önünde duruyor üzere oluyor. Evvelce hadisi dinliyordum da geriden bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir diğerine istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum.” dedi.

HAFIZ OLMAK İÇİN ÜLKÜ YAŞ NEDİR? HAFIZLIĞA NASIL BAŞLANIR?

Her şeyin bir vakti olduğu üzere elbette başarılı bir hafızlık devri için yaşın ehemmiyeti büyüktür. Hafızlığa başlamak için en ülkü yaş aralığının öğrenme kapasitesinin yani algıların en açık olduğu buluğ çağından evvelki devir olduğu biliniyor. Çocukluk periyodunda adım adım başlatılan hafızlık periyodu için hadis-i şerifte “Kim Kur’ân’ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur’ân onun etine ve kanına işler (Yâni Kur’ân’ın feyziyle nûrlanır.)”  (Ali el-Müttakî, I, 532) sözü geçmektedir. Ayrıyeten Kuran-ı Kerimi erken yaşta öğrenmenin fazileti ile ilgili “Çocuklarınızı üç konuda yetiştirin: Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kur’ân kıraati… Zira hamele-i Kur’ân (yâni Kur’ân hafızları) hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyâmet gününde peygamberler ve asfiyâ (yâni safâya ermiş olan Allâh dostları) ile birlikte Arş’ın gölgesindedir.” (Münâvî, I, 226) hadis-i şerifte mevcuttur.

Hafızlık yaşı şudur diyebileceğimiz bir hudut yoktur lakin 15, 16 yaşına gelmeden hafızlığa başlanmasının tesirli olduğu tavsiye ediliyor.

HAFIZLIĞA BAŞLAMADAN EVVEL NELERE DİKKAT EDİLMELİ? MESKENDE HAFIZLIK KENDİ KENDİNE NASIL YAPILIR? KURAN-I KERİM EZBERLEME TEKNİĞİ

Her şeyden evvel, Kuran-ı Kerim ezberlerken Allah’ın kelamlarını ezberlediğimizi düşünerek samimi ve ihlaslı olmak değerlidir. Niyetimizi bu biçimde belirledikten sonra birinci olarak harflerin mahreçlerini ve söylemlerini hakikat okumak gerekir. Yanlış ezberlendiği takdirde düzeltmek çok zordur. Bunun için Kuran-ı Kerimi düzgün ve yanlışsız okuyan bir hoca ile hafızlığa başlamak çok değerlidir. Hoca ile çalışma imkanı yoksa daima olarak ehil hocaların kaset ve cdlerinden mühlet dinlemeleri yapılabilir.

Bir an evvel ezberlenmesi için süratlice yanlış formda ezberlemek yerine mahreç ve söylemler yerine oturmalıdır. Sayfayı ya da sureyi ezberlemeden evvel düzgün okuyuş ile yüzünden en az 10 kere okumak gerekir. Dinleme imkanı varsa 3-4 defa de dinleme yapılması tavsiye edilir.

Arapça bilgisi varsa Kuran-ı Kerimi metin içinde çözmeye çalışın. Manasını kestirebildiğiniz yerleri ezberlemek daha kolay olacaktır. Ayetleri yüzüne okurken mümkünse sesinizi güzelleştirmeye çalışın. Lakin aşır okur üzere çok ağır değil olağan süratte okunmalıdır.

Ezbere birinci ayetten başlayıp sonra ezberden en az 3 defa tekrarlar yapın. Akabinde ikinci ayete geçip onu da tıpkı formda tekrarlayın. Devamında her iki ayeti ezberden tekrar 3 kere okuyun. Sayfayı yahut sureyi bitirinceye kadar tıpkı metodu uygulayarak ezberlenecek kısmı ya da sureyi tamamlayınca ezber pekişmiş olacak. Hadis-i şerifte ayet ezberleme ile ilgili şöyle bahsedilmektedir: “Kur’ân’ı beş âyet beş âyet öğreniniz! Zira Rasûlullah âyetleri beşer beşer alırdı (vahiy beş âyet beş âyet inerdi).” (İbn Ebi Şeybe,Musannef, X, 461)

Artık de ezberlenen kısmın tamamını en az 10 kere tekrar edin. Ezberlenen yerler namazda okunduğunda daha kalıcı akılda kalabilir. Hafızlıkta birinci etap için bu prosedür ülküdür. İlerleyen süreçte farklı metodlar geliştirilebilir.

Ezberlenen yerlerin yazı formu tıpkı olsun zira ezber yaparken bir nevi gözlerle fotoğrafını çekmiş olursunuz, bu da hatırlamayı kolaylaştırır. Ezber sırasında duyabileceğiniz formda hafif sesli okuyun, çabuk ezberlemeniz kolaylaşır.

• Ezber yapmadan evvel abdestli olun ve Kur’an-ı Kerim’in başına gelip:”Ya Rabbi! Ben senin kitabının ayetlerini ezberlemek ve öğrenmek için geldim, bana ezberlemeyi ve öğrenmeyi kolaylaştır” deyip samimi kalple dua etmemiz uygun olur.

KURSLARDA KULLANILAN HAFIZLIK TABİRLERİ

Yüzüne: Kuran’ı Kerimi sayfaya bakarak okumak
Kalet: Yanılgı, yanlış
Ham (çiğ): Yeni yapılan sayfa
Has (pişmiş) : Evvelce yapılmış, tekrar edilen sayfa
Haslama: Tekrar etme
Dönüş: Otuz cüzün geçilerek başa dönülmesi
Kuvvetli: Düzgün çalışılmış ve yapılmış ders ya da sayfa
Zayıf: Uygun çalışılmamış ve yapılmamış ders ya da sayfa
Sayfa Açma: Karışık sorma

BİRİNCİ HAFIZLAR KİMLERDİR? BİRİNCİ KATMAN KURRALAR…

1. Osman bin Afvan,
2. Ali bin Ebi Talib,
3. Ubey bin Ka’b,
4. Abdullah bin Mes’ud,
5. Zeyd bin Sabit,
6. Ebû Mûsa el-Eş’âri,
7. Ebû’d-Derdâ.

Hafızlık nasıl

Tüm detaylı bilgileri keşfedin Hafızlık nasıl yapılır, hafızlığa başlama yaşı kaç? Meskende hafızlık eğitimi ve Kuranı ezberleme
Etiketler